PŘIHLÁŠKA NA KURZ FIGURÁLNÍ KRESBY


Přihlašuji se závazně na kurz figurální kresby konaný od .............. do ...............
v ZŠ Korunovační, Praha 7.
Cena kurzu je 400,- Kč za jednu tříhodinovou lekci při platbě předem.
V případě zájmu o jednotlivou tříhodinovou lekci je cena 500,- Kč.
.


Termín kurzu je od …........ do …........ Tzn. .........… lekcí po 400,- Kč = …....... ,- Kč.Jméno a příjmení …………………………………………………………………………

Datum narození…………………………………………………………………………..

Adresa ……………………………………………………………………………………

Kontakt (telefon, email)………………………………………………………………….

Úhradu provedu:
?   složenkou
?   bankovním převodem
?   v hotovosti

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 211681272/0300
Konstantní symbol:
Specifický symbol: 001
Variabilní symbol: Uveďte datum narození ve tvaru   
                                                                                                                                                                         den              měsíc         rok
                                                                                                                        
Ve zprávě pro příjemce uveďte vaše jméno a příjmení.


V případě nedostatečného naplnění kurzu si organizátor vyhrazuje právo na zrušení kurzu.
V takovém případě bude úhrada vrácena na účet nebo adresu plátce.

MgA. Kryštof Krejča
telefon: 604 231 186
www.krystofkrejca.cz

MgA. Roman Hudziec
Telefon: 775 681 123
http://www.rh.euweb.cz

Přihláška ke stažení

DISKUSE - KNIHA HOSTŮ

.